nieruchomości Grunty|Gliwice, Sośnica

Gliwice, Sośnica
Gliwice, SośnicaGliwice, Sośnica

MPZP: 02 Un – Usługi. Maksymalna wysokość budynków 15m, intensywność zabudowy 1.5, minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 20% Uchwała Nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r

Uzbrojenie terenu: w granicach i częściowo na działce, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa nisko i wysokoparametrowa, wodna, kolektory kanalizacji sanitarnej, kolektory kanalizacji deszczowej, sieć teletechniczna. Nieruchomość nieogrodzona, porośnięta w części drzewami i krzewami, nieużytkowana, zabudowana nielicznymi pozostałościami niewielkich obiektów budowlanych.

Komunikacja: 1.5 km do budowanego zjazdu z DTŚ (ul. Odrowążów – Królewskiej Tamy), 4km A1/A4 dzięki takiemu połączeniu zapewnia szybki dostęp do tras całego Śląska. Działki posiadają dostęp do dróg publicznych, istniejące wjazdy i włączenie do głównej ulicy dzielnicy Sośnica.

Istnieje możliwość wydzielenia mniejszych działek - pod potrzeby klienta.