Usługi

Pozyskiwanie nieruchomości:

Pozyskanie nieruchomości wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu wedle standardów Inwestora.

Negocjacje z właścicielem nieruchomości

Analiza formalno- prawna nabycia nieruchomości

Analiza techniczna sieci uzbrojenia
Analiza planistyczna

Analiza ekonomiczna (kosztów przygotowania terenu pod inwestycję)

Przygotowanie wstępnych koncepcji zagospodarowania terenu

Obsługa formalno prawna przygotowania i podpisania umowy przedwstępnej

Koordynacja procesu wydania warunków technicznych przyłączy do sieci

Nadzór nad procesem uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych

Obsługa formalno prawna przeniesienia prawa własności

 

Doradztwo

Analiza wynajmu/zbycia nieruchomości

Bezpośredni kontakt z inwestorami i prezentacje

Negocjacje i finalizacja umów

 

Marketing 

Naszym klientom zapewniamy własne publikacje z ofertami, które indywidualnie projektujemy i dystrybuujemy wśród naszych potencjalnych klientów. Zapewniamy standardową promocję na portalach internetowych poszerzoną o specjalne kampanie reklamowe w przeglądarkach i na stronach www. Promując oferty nie zapominamy również o jej bezpośrednim otoczeniu w którym wielkoformatowe nośniki jak billboardy, siatki reklamowe komunikują nasz przekaz.