nieruchomości Grunty|Strefa Ekonomiczna Gliwice

Strefa Ekonomiczna Gliwice
Strefa Ekonomiczna Gliwice

Oferta terenów komercyjnych zlokalizowanych w otoczeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Teren płaski, wolny od wpływów eksploatacji górniczej, nadający się doskonale pod zabudowę przemysłową. Proponujemy działki przygotowane, wydzielone i uzbrojone w infrastrukturę techniczną pod potrzeby inwestora. Komunikacja - sąsiedztwo skrzyżowania dwóch transeuropejskich korytarzy transportowych - autostrad A1/A4, drogi krajowej DK88, port śródlądowy kanał Gliwicki. MPZP - Obiekty i urządzenia usług komercyjnych, działalność produkcyjna, bazy składów i magazynów