nieruchomości Grunty|Gliwice, ul. Klasztorna

Gliwice, ul. Klasztorna
Gliwice, ul. Klasztorna

Nieruchomość położona w sąsiedztwie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  Działka ma wymiary 95m x 420m, regularny kształt zbliżonym do prostokąta dłuższym bokiem przylega do drogi lokalnej komunikującej Gliwicką Strefę. Doskonała lokalizacja i dobre skomunikowanie z DK88 i A4 ( na wysokości węzła Kleszczów). Nieruchomość może zostać podzielona i stanowić przedmiot odrębnych ofert. W granicach pełna infrastruktura techniczna:
wodociąg ø 225, energia elektryczna, kanalizacja deszczowa  ø 600, kanalizacja sanitarna  ø 200
Warunki planistyczne: brak MPZP, należy wystąpić o WZiZT